Voor wie

Jouwwerkplaats is er voor kinderen, jongeren en jong volwassenen tot 27 jaar die vastlopen in de ontwikkeling op meerdere gebieden. Zo zien wij jongeren die gedurende langere tijd niet meer naar school gaan, thuis niet meer meedraaien in het gezin, zich afzonderen en hun eigenwaarde zijn verloren. Wij zijn er voor die jongeren om, gericht op meerdere leefgebieden te werken met en aan ontwikkelingsdoelen die de jongeren in staat stelt om weer in ontwikkeling te komen. In ontwikkeling komen kan betekenen dat de jongeren weer naar school gaan, een baan vinden, sociale vaardigheden eigen maken en hiermee duurzaam meedraaien in de maatschappij.