Mindfullness stress reductie trainer

Mindfulness is een aandachttraining waar het kind handvatten aangereikt krijgt om om te gaan met allerlei emoties, zowel fijne als lastige, zonder ze te negeren of er helemaal door te worden meegesleept. De training kan worden aangeboden voor de basisschool leeftijd en voor jongeren in de leeftijd van de middelbare school.

Kinderen kunnen niet slapen, zijn snel afgeleid en vaak onrustig. Ze hebben een hoofd vol piekergedachten. De “aan-knop” doet het wel, maar waar zit de “stop-knop”?
Door kinderen al jong in contact te brengen met Mindfulness, leren ze beter te observeren en zich te concentreren, in contact met hun lijf te zijn en zichzelf tot rust te brengen. Hierdoor neemt de reactie op stress af en neemt het (zelf)vertrouwen toe.

Wat kunnen de kinderen leren?

Aandachttraining bij Jouw-werkplaats leert kinderen:

  • Aandacht te hebben voor hun lijf en gedachten en gevoelens.
  • Emoties zoals angst, woede, verdriet en piekeren te benoemen en te normaliseren.
  • Aanwezig te zijn in het nu. Ook als er spannende dingen te wachten staan
  • Zelfvertrouwen te hebben door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je bént niet wat je denkt en voelt; het zijn maar gedachten en gevoelens.

De training

Voorafgaand aan de training is er een kennismakingsgesprek met de mindfulnesstrainer. In dit gesprek wordt samen met de ouders bekeken of de training geschikt is voor uw kind. De training wordt gegeven in kleine groepen, ingedeeld naar leeftijd. Zodra een groep vol is (bij minimaal 3 kinderen) kan een training starten.

Gedurende 8 / 10 weken worden de kinderen getraind in het ‘leren aandachtig zijn’ . Dit gebeurt in wekelijkse bijeenkomsten van 45 - 60 minuten. Tijdens de training worden oefeningen gedaan en onderlinge ervaringen uitgewisseld. De oefeningen bestaan uit korte meditaties en beweegoefeningen. De training wordt uitgevoerd door een gecertificeerde mindfulnesstrainer.