Agressie regulatie training

Agressie regulatie training op maat is een training/behandel aanbod, die zowel in groepsverband als op individueel niveau kan worden aangeboden.

Het primaire doel van Agressie regulatie training op maat is het verminderen van agressief gedrag en boosheidsgevoelens, en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag.

Agressie regulatie op maat is een individuele / groeps behandeling die als basishouding gebruik maakt van het valideren in combinatie met een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van ervaringsgerichte oefeningen (dramatherapeutische- en lichaamsgerichte technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) en veel aandacht voor het stimuleren en motiveren. Voor het leveren van maatwerk worden standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van zes maanden tot maximaal twee jaar.