Groepsbehandeling

Doel:

Individueel maatwerk binnen een groepsstructuur aanbieden, waarin het kind/jongere weer gefaseerd toe is aan ontwikkelingstaken gericht op onderwijs en werk waarna hij/zij weer zelfstandig deel kan nemen aan het onderwijs/werk. In het geval van preventie, bij dreigende uitval of in het geval van een thuiszittende leerling.

Dit groepsaanbod is een onderdeel van het Thuiszitters-project, gefaciliteerd door KJP zorg en Jouw- werkplaats.

Fasering maatwerk groepsaanbod ( + - 4 Maanden)
Schema 4 fases model

Fase 1) Relatie opbouw ( +- 4 weken )

 • Ontmoeten, kennismaking
 • Activering
 • Doen & ervaren

Fase 2) Competentie ontwikkeling binnen een groep (de Groep & ik) ( +- 4 weken)

 • Groepsvorming, waar hoor ik?
 • Meedoen met de groep
 • Delen

Fase 3) Competentie ontwikkeling op individueel niveau (Ik & de groep) ( +- 4 weken)

 • Talent ontdekken
 • Zelf kiezen (regie voelen)
 • Verantwoordelijkheid ontwikkelen

Fase 4) Autonomie ontwikkeling ( +- 4 weken)

 • Talent uitbouwen
 • Zelfvertrouwen / zelfbeeld vergroten
 • Perspectief creëren

Het groepsaanbod zal worden begeleid door een SKJ geregistreerde hulpverlener en een gediplomeerde onderwijskundige.

Binnen dit faseringsmodel is er ruimte voor instroom en uitstroom. Ieder kind/jongeren kan in een andere fase deelnemen binnen het groepsaanbod. Bij ieder kind/jongere volgt een intake. Hierin wordt een vragenlijst afgenomen en uitleg gegeven over het faseringsmodel.

De omgeving, en het aanbod gericht op onderwijs en activering zal uitnodigend zijn en passend zijn bij de fasering.