(Gezins)PMT

Psychomotorische therapie is een ontwikkelingsgerichte manier van behandelen. Binnen de veilige relatie met de therapeut leert het kind al spelend zijn stress reguleren, zijn emoties verwerken en doet het kind ervaringen op met ‘ander gedrag’. De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod aan vaktherapeutische middelen: bewegen, non-verbaal en lichaamsgericht spel, tekenen, praten, spelen of muziek maken. Het kan allemaal, want ieder kind werkt op zijn eigen manier.

Verder bied Jouw-werkplaats ook Psychom otorische gezins therapie (PMGT)

Gezinspmt, of ook wel psychomotorische gezinstherapie (PMGT) of psychomotorische systeemtherapie, is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen.

PMGT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende van PMGT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

PMGT is een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie. Deze vorm wordt dan ook bij voorkeur gegeven door twee therapeuten; een systeemtherapeut/ systeemtherapeutisch werker en een psychomotorisch therapeut.

De PMT en PMGT wordt aangeboden door een geregistreerde vaktherapeut.